Gasna oprema Prodaja

R-300 Regulator pritiska za plinske boce i kucne aparate
Montaža direktno na ventil
Izlazni priključak ø7mm
Priključni navoj w 21.8x1/14" (levi)
Izlazni pritisak 30 mbar
Protok gasa 1 kg/h jednostepeni regulator sa nepovratnom membranom I navojnim ulazom I konekcijom na crevo 7mm
R-400 Regulator pritiska za plinske boce i kucne aparate
Montaža direktno na ventil
Izlazni priključak ø7mm
Priključni navoj w 21.8x1/14" (levi)
Izlazni pritisak 50-170 mbar
Protok gasa 1,5 kg/h štelujućI regulator niskog pritiska sa nepovratnom membranom I navojnim ulazom I konekcijom na crevo 7mm.
Preporučuje se za pećI I grejalice.
R-8 Regulator pritiska za plinske boce i industrijske aparate
Montaža direktno na ventil
Izlazni priključak ø7mm
Priključni navoj w 21.8x1/14" (levi)
Izlazni pritisak 0-2
Protok gasa 0-8 kg/h štelujućI regulator visokog pritiska sa nepovratnom membranom I konekcijom na crevo 7mm.
Preporučuje se za industrijske potrošače, kazanske gorionike I alate.
R-10 Regulator pritiska za plinske boce i industrijske aparate
Montaža direktno na ventil
Izlazni priključak ø7mm
Priključni navoj w 21.8x1/14" (levi)
Izlazni pritisak 0-2bar
Protok gasa 0-12 kg/h štelujućI regulator visokog pritiska sa nepovratnom membranom I konekcijom na crevo 7mm.
Preporučuje se za industrijske potrošače, kazanske gorionike I alate.
Tk 404 Regulator pritiska za plinske boce i industrijske aparate
Izlazni priključak 3/8"
Ulazni prikljucak 1/4"
Izlazni pritisak 29 / 37 / 50mbar
Protok gasa 0-4kg-h štelujućI regulator sa nepovratnom membranom I konekcijom na crevo 7mm.
Preporučuje se za industrijske potrošače, kazanske gorionike I alate.
Metaloplastika 079 Montaža direktno na ventil
Dužina priključne cevi 110mm
Izlazni priključak ø7mm
Priključni navoj w 21.8x1/14" (levi)
Ulazni pritisak 16 bar
Izlazni pritisak 0.5 - 4 bar
Protok gasa 0.07 - 1.9 kg/h štelujućI regulator sa nepovratnom membranom I konekcijom na crevo 7mm.
Preporučuje se za industrijske potrošače, kazanske gorionike I alate.
Metaloplastika 079 Montaža direktno na ventil
Dužina priključne cevi 110mm
Izlazni priključak ø7mm
Priključni navoj w 21.8x1/14" (levi)
Ulazni pritisak 16 bar
Izlazni pritisak 0.5 - 4 bar
Protok gasa 0.07 - 1.9 kg/h štelujućI regulator sa nepovratnom membranom I konekcijom na crevo 7mm.
Preporučuje se za industrijske potrošače, kazanske gorionike I alate.

Uputstvo za upotrebu i odrzavanje plinske boce
sa UNP (propan-butan-gasom)

Kod priključivanja plinske boce na potrosač


· Proveriti da li je ventil plinske boce zatvoren (ventil se zatvara u smeru kazaljke na satu).
· Zatvoriti sve ventile na potrošaču
· Postaviti novu dihtung gumicu na spoju plinske boce i regulatora pritiska i dotegnuti maticu regulatora na spoju sa plinskom bocom
· Otvorite ventil plinske boce
· Sapunicom ili posebnim sprejem obaviti ispitivanje curenja gasa na spoju plinske boce s regulatorom, I crevu.
U slučaju propuštanja (pojava mehurića) ili jakog karakterističnog mirisa plina, proveriti dotegnutost svih spojeva i ponoviti opisani postupak.

Kod zamene prazne plinske boce punom:


· Zatvoriti ventil prazne plinske boce okretanjem ventila u smeru kazaljke na satu
· Odviti maticu regulatora pritiska okretanjem u smeru kazaljke na satu
· Kod pune plinske boce, okretanjem ventila u smeru kazaljke na satu proveriti da li je ventil zatvoren
Odviti navojnu kapu odvijanjem u smjeru kazaljke na satu i nastaviti s postupkom priključivanja nove plinske boce na potrosač.