Gasna oprema Prodaja

O Gasko Preduzeću

Od jeseni 2004. GASKO postaje takmičar u osvajanju srpskog tržišta gasne opreme, proizvodi i uvozi prepoznatljive brendove svetskih renomiranih proizvođača i time se ubraja u vodeća preduzeća u oblasti trgovine opremom koja kao gorivo koristi tečni naftni gas.

Preduzeće GASKO, prvobitno osnovano kao porodično preduzeće sagrađeno je na jakim vrednostima, poput integriteta, zalaganja, vernosti, pre svega poverenja i simbol je održivog razvoja, posebno u području gasne opreme i inovacija...

Preduzeće ima sopstvenu zaštićenu trgovačku marku, logistiku i proizvodnju a zajedno sa dobavljačima iz Češke republike, Slovenije, Italije i Turske dopunjuje svoju kompletnu ponudu.

Osnivanjem, istovremeno je započela kako domaća tako i međunarodna uspešna istorija ekspanzije. Danas, na usluzi Vam stoji stručan kadar posvećen pre svega kupcu, njegovim idejama i iznalaženju rešenja koje kupca zadovoljava.

Posle 10 godina pregalastva naša oprema je prisutna u elitnim gradskim restoranima ali isto tako i na najudaljenim mestima do kojih ne dopiru vodovi električne energije, i gde boravak u prirodi naših korisnika činimo potpuno autonomnim.

I danas mi Vam stojimo na raspolaganju i naši telefoni su otvoreni za svaku konsultaciju i savet.