Gasna oprema Prodaja

Crevo za Gas Kalkom PVC Izrađena od mekog PVC.
Armirana poliesterskim koncima.
Savitljivost na temperaturama -10 do +60
Samogasiva prema JUS.GS.659
Crevo za Gas GC-8 Gumeno crevo visokog kvaliteta otporno na ugljovodonike.
Armirana poliesterskim koncima.
Savitljivost na temperaturama -20 do +70
Samogasiva prema JUS.GS.659
Crevo za Gas PRIMA Gumeno crevo visokog kvaliteta otporno na ugljovodonike.
Radni pritisak 20 bar.
Izrađuje se u plavoj i crvenoj boji.
Armirana poliesterskim koncima.
Savitljivost na temperaturama -20 do +70
Samogasiva prema JUS.GS.659
Serifikovana prema EN ISO 3821
Preporučuje se u zanatstvu i industriji.
Crevo za Gas Crevo sa fiksiranim nastavcima
2 x M9x0,75
Crevo se izrađuje u dužinama po želji.
Crevo za Gas Crevo sa fiksiranim nastavcima
2 x G1/4"L
Crevo se izrađuje u dužinama po želji.